Adolf Hitler
Den tyske statsleiaren Adolf Hitler brukte radioen som politisk taler stol.