Alexander Graham Bell Alexander-Graham-Bell2.jpg
Alexander Graham Bell var ein skotsk-amerikansk oppfinnar. Han vart fødd i Skottland. Han vår eigentlig døvlærar og kjemikar og under forsøk for apparat for døvundervisninga oppfant han telefonen. Telefonen var i byrjinga like mykje til underhaldning som den var eit kommunikasjon verktøy. Han oppfant blant anna telefonen som han søkte patent på, men som han seinare mista til italienaren Antonio Meucci grunna ein avstemming i kongressen. Han grunnla ”Bell telphone company” i 1877 som seinare vart til ”Bell telephone and telegraph Comanny” . Ingeniørar frå ”Bell telephone Labratory” definerte transmision unit som er ein standard som bregnar forholda mellom to effektar. Seinare fekk det namnet bel etter Bells død, og vart tilslutt som me kjenner det i dag, desibel.

Kjelder: www.wikipedia.no , lærebok : Mediamøte 2