Teorien om de allmektige medier gjenspeiler makten mediene har fått i dagens samfunn. Etter 1900 tallet vokste massemediene fram i en voldsom fart, reklame, politisk propaganda og informasjon begynte stadig mer å påvirke oss.
Før den industrielle revolusjonen gikk kunnskap og nyheter gjerne i arv fra familie til familie men med den industrielle revolusjonen kunne alle få informasjon gjennom massemediene. Den samme informasjonen ble rettet mot et stort antall mennesker og påvirket de mer og mer. Men det var ikke før tiden mellom førsteog andre verdenskrig at teorien om at massemediene kunne bli brukt som et allmektig medium.

mass_media.jpg