Også kjend som Public service broadcasting. Dette er eit ideal som framleis er viktig i mediepolitikken i mange land. Målet er at alle grupper i samfunnet skal ha eit tilbod gjennom. Allmennkringkastarar er finansierte både gjennom lisens og reklame.
nrk.jpg
NRK er ein av dei tvkanalane som krev lisens.

Kjelder:
Side 150 i Mediemøte 2