Avisene som reklamekanal

På 1700-talet byrja firmaer å kjøpe annonseplass i Aviser, og det fyste reklamebyrået starta i USA i 1841. I byrjinga fekk reklame i aviser og magasin eit negativt syn. Folk assosierte dette med sirkus og kvakksalvere. Men holdninga endra seg med åra, og fleire og fleire vellkjente magasin og aviser brukte meir reklame. I somme aviserer gjekk dette utover redaksjonelt stoff.