BBC (British Broadcasting Corporation) er ein britisk radio- og TV-kringkastar. Selskapet har ein omfattande produksjon av eigenproduserte program og vert oppfatta som eit av verdas mest seriøse medieselskap. BBC påtek seg rolla som allmennkringkastar i Storbritannia, og NRK samanliknar seg i likheit med dei fleste andre eldre fjernsynskanalar i Europa derfor ofte med BBC.
BBC byrja som ein radiokringkastingskanal som vart etablert som eit statleg monopol i Storbritannia. BBC hadde sendingar frå 1922 og vart fort ein modell for fleire andre europeiske land. 2. november 1935 begynte BBC med dei første regulære tv-sendingane i verda og i dag har dei sendingar både på radio, TV og internett.


BBC.jpg

Kjelder:

http://no.wikipedia.org/wiki/BBC