Bollywood


sjølv om filmproduksjonen og kinobesøket gjekk ned I den vestlige verda, hadde kinofilmen ein dominerande plass andre stader. India etter kvart den størte film produsenten i verda.
Bollywood-filmane skil seg frå Hollywood filmane ved at dei inneheld mye song og dans som driver framgangen i filmen. Skodespelarane brukar og mykje fargerike klede. Men filmane har utan om dette masse felles trekk med Hollywood film.
Den første filmen som ble laget i bollywood var i 1913 av Satyajit Ray.

http://www.youtube.com/watch?v=A8iNhYXipKI