Med si omfattande og raske nyheitsformidling blir det hevda at dei internasjonale nyheitskanalane
har hatt stor innverknad på utanrikspolitikken både under den kalde krigen og seinare.
Det er dette som blir kalla CNN-effekten.

Kjelder:
Side 162 i Mediemøte 2