Dei tidlegaste fotografia vart skapte ved at lys slept inn gjennom eit lite hol i ein boks, slik at ein kunne sjå korleis eit bilete avteikna seg på veggen i boksen. Denne boksen vart kalla camera obscura og hadde vore kjend i Vesten sidan antikken. Den var også kjend av kinesiske lærde så tidleg som på 400-talet f.Kr.
Camera obscura la grunnlaget for både fotoapparatet og lysbileteapparatet.

Wikipedia - Camera obscura

Camera_obscura.jpg

Kjelder:

Mediemøte 2, Aschehoug
http://no.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura