Citizen Kane (1941)
Av: Orson Welle.

Citizen Kane er ein kjend film. Blant filmelskarar finn du alltid Citizen Kane på toppen (eller på topplista) Filmen fortel to historiar. Den eine kronologisk om ein journalist som prøver å finne ut meir om ein rik, avdød person (Charles Foster Kane).
Den andre historien er sett saman av fleire forteljingar som til saman gjer oss innsikt i personen Kane. Korleis han var og oppførte seg.
Filmen har ein struktur som gjer den spesiell. Den går heilt frå når kane dør til når journalisten bestemmer seg for å droppe saken. Dette i løpet av nokre dager.
Og samtidig fortel historien om Kane frå unggut til gammal og dør.
Kamera vinklar og spesielle kamerametodar fortel utruleg mykje i historien på filmen. Det første ordet ”Rosebud” i filmen utløyser heile historien. Og kvart tilbakeblikk på enkelte ting er med på å løyse historia.
Filmen sluttar med det samme biletet som filmen åpnes i.

external image citizen-kane-poster-c10047715.jpeg