Den vitenskapelige revolusjon I perioden 1500- og 1600-tallet.
Ein brå overgang som var så radikal at den gjerne omtalast som ein revolusjon.

Den vitenskapelige revolusjon er nok den viktigaste samfunnsendringa I denne perioden, og muligens ein av dei viktigaste omstillingane I historien.

Middelalderens verdensbilete, bygga på ein syntese av kristendom og aristotelisk filosofi, erstattast av eit verdensbilde som er prega av dei nye naturvitenskapane og eit nytt syn på historien og samfunnet.

vitenskapelig2.jpg

Kjelder: Mediemøter 2