Samarbeid_ved_datama_12018d.jpg
<<Alle>> har i prinsippet adgang til nettet og kan bruke det både til å finne informasjon og til å si sin mening, men om vi flytter blikket fra muligheter til realitet; er det virkelig slik at alle er i stand til å benytte seg av disse fantastiske mulighetene? Ikke alle har kunnskap eller penger til å bruke internett. Med fremveksten av IKT har vi fått nye skiller å forholde oss til; digitale skiller.