Filmaviser

img174x174.jpg

Innan formidling av nyheiter fekk filmen stor innverknad, og det fans eigne kinoar som berre viste filmaviser.
Den Norske Filmavisen var ein ukentlig nyheitsbulletin som gikk som forfilm på norske kinoar i perioden 1940- 63. Innslagene dreide seg om alt frå nasjonale begivenheitar og reportasjer frå forskjellige landsdeler, til praktiske råd om hushald og hygiene.

Kjelder:http://wapedia.mobi/no/Filmavisen
Mediemøter 2
http://no.wikipedia.org/wiki/Filmavisen