Fonografen

I 1877 demonstrerte Thomas A. Edison opptak og avspeling med ein Fonograf. Den var i byrjinga ikkje meint for å spele av musikk med den dårlege lydkvaliteten den hadde.
Fonografen vart i byrjinga meint å bruke som ein diktafon.
Etterkvart som plateindustria gjorde omsetting av innspelt musikk med celluloidplatene, vart lyden gradvis bedre. Men mest vart det utviklinga av radioen som gav støtet til nokså stor kvalitetsbedring med opptak og avspeling.
Deretter kunne musikarar lagre musikken og lyttarar kunne kjøpe seg det dei likte av musikk og ha det til å lytte på når dei ville.


external image BE064129.jpg?size=67&uid=%7B6335DE28-0677-4F5D-BBD9-A5E1281E8D74%7D