camera_evolution.jpgFotografiet er resultatet av fleire tekniske oppdagningar. Ibn al-Haytham camera obscura og hullkameraet, Albertus Magnus oppdaga sølvnitrat, Georges Fabricuis oppdaga sølvklorid, Wilhelm Homberg forklarte korleis lyset mørknet noen kjemikalium, Thiphaigne de La Roche beskreiv kva som kan tolkast som fotografi.
Fotografiets anvendings prosess går tilbake til 1820-tallet med utvikling av kjemisk fotografi. Det førte stabile fotografiet vart tatt av franskmannen Nicéphore Niépce i 1826. dette bilete hadde 8 timers eksponeringstid. Så vidareutvikla teknikken og det vart mulig for alle å bruke teknologien. I midten av 1850-åra utvikla Wiliam Talbots ein teknikk med negativ og det vart mulig å laga kopiar av kvart bilete. Etter kvart kunne også amatørar skaffe seg fotoapparat. No er det de digitale fotografia som er i ferd med å ta over for den originale kjemiske fotoprosessen.

Kjelder:
www.wikipedia.no , lærebok : Mediamøte 2