HAL i A Space Oddysey

HAL 9000 er ein oppdikta datamaskin i Arthur C. Clarke sin saga, Space Odyssey. I 1968 var det fyrste boka, 2001: A space Odyssey, vart laga om til ein science fiction film i 1968, er av mange kritikarar rekna som ein av dei beste filmane som nokon gong har vorte laga.

HAL står for Heuristically programmed ALgorithmic Computer, og er ein datamaskin ombord på romskipet Discovery. Han vart laga av Dr. Chandra og bygger på avansert artifisiell intelligens. I filmen så vert han vanlegvis representert bare tv kamera, som fungerte som auger. Han er også i stand til å blant anna kjenne att tale og andlet, men også sjølvstendig tale, setje pris på kunst, vise kjensler og spele sjakk.

I boka står det at HAL fyrst vart tatt i bruk den 12. januar, 1997. Dette viser forfattaren sine tankar om kor langt utviklinga av datamaskina kunne ha nådd innan denne tid. Både filmane og bøkene er bygd også spekulasjonane til respekterte vitenskapsmenn, og under produseringa av filmane spelte vitenskapsmannen Marvin Minsky ein viktig rolle på filmsettet.

Til tross for vitenskapsmennene sine store forventningar til datamaskinens kapasitet i 2001, og dagens veksande teknologi, klarar me ikkje endå å innfri denne filmens forutsetningar.

Men kanskje ein gong i framtida?Kjelder:
http://en.wikipedia.org/wiki/HAL_9000