Hollywood modellen

Hollywood modellen er et internasjonalt filmspråk, den fortrengte kanskje andre måter og å lage film på og har betydd mye for filmhistorie, den har vist en måte og filme på, en stil som er moderne og mye brukt i alle land. Modellen bygger på : anslag, presentasjonen, opptrapping, vendepunkt, klimaks og avrunding.
PearlHarborPoster.jpgPearl Harbor, en film som er bygget opp av Hollywood modellen.