Hollywood

Hollywood er eit distrikt i byen Los Angeles i California USA. Her ligger meste parten av film industrien i USA. siden1900 talet har Hollywood vert ein viktig plass for film industri. Hollywood med sine mange studio gjorde film bransjen til ein stor industri sektor i USA. Før var det enkelt personar som finansierte filma no vart det investeringsselskap. Det store forbilde for film industrien var William Fox han gjorde mykje arbeid for å gjøre kinoar open for alle og ikkje bare dei rike.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_Los_Angeles,_CaliforniaKjelder: http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_Los_Angeles,_California
Boka: 145-146