Wiki er en hypertekst på internett som flere kan skrive på. Den mest kjente wikien er wikipedia.
Kjennetegn ved wiki :
- kan redigeres av flere
- kan redigeres fortløpende
- har både interne linker og eksterne linker

Hva kan wiki brukes til i skolesammenheng?
- økt fokus på samarbeid, prosess og underveisvurdering
- større forståelse for web 2.0 -verktøy
- samle faglig stoff
- fremme delingskultur: lærer deler med elever, elever deler med lærer, elever deler med hverandre, klassen deler med resten av verden