Jernbanens betydning for pressen.
Med flere og flere lesere og jo flere som var interessert i avisene var det viktig å distribuert avisene ut i landet så fort som mulig slik at de kunne konkurrere mot de regionale pressene. Før ble nyhetene sendt gjennom telegraf og telefon men det ble ikke først etter effektiviseringen av de industrielle samfunnet der det ble bygd et avansert jernbanenett, dampbåter, kanalbåter og dampbåter for å frakte råvarer, produkter og mennesker tvers av landet at avisene og kunne bli sendt fysisk og bli spredt til hele landet ved hjelp av nettopp jernbaneverket. Det britiske jernbaneverket førte London-aviser til store deler av landet samme dagen de kom ut og kunne slik ta opp kampen mot den regionale pressen. Med en større effektiviseringen av avisene nådde de raskt ut til et større publikum og fikk en større lesergruppe. Avisene vokste raskt økonomisk men og takket være hastighetene til jernbanene kunne en London-avis raskt komme ut med stoff som fortsatt var aktuelt i Skottland når de kom fram. Slik ble avisene både mer nasjonale og internasjonale der de kunne nå ut til alt og alle.


railroad.jpgnewspaper.jpg
Med utvidelsen av jernbanenettet kunne avisene raskt dekke over hele landet med aktuelle nyheter.