Krimkrigen var ein krig mellom Russland og ein allianse som bestod av Frankrike, Storbritania, Sardinia og det Osmanske Riket. Krigen handla om den økande russiske innflytelsen på Balkan og om deira sterke ynskje om tilgang til Middelhavet ifrå Svartehavet og gjennom Dardanellene.
Krimkrigen er kalla for den fyste moderne krig. Nye hjelpemiddel til både hæren og medium vart utvikla, blant anna bruk av jernbane og telegraf var ein del av krigen. Mens krimgrigen føregjekk vart det trekt kabel over svartehavet.

http://no.wikipedia.org/wiki/Krimkrigen