Martin Luthermartin_luther_by_cranach.jpg


Martin Luther, (10. november 1483 - 18. februar 1546) vart fødd i Eisleben i det tysk-romerske riket. Han var ein tysk reformator, teolog og professor ved universitetet i Wittenberg. Hans synspunkt på kyrkja si makt, forholdet mellom menneske og gud og spesielt på måten avlat vart praktisert på, var blant anna ein viktig årsak til reformasjonen på 1500-talet. Det førte også til grunnlegginga av den evangelisk-lutherske kyrkje.

Han har også mykje å seia for mediehistoria, då han brukte trykksaker som ein alternativ måte å formidle andre måtar å definere, forstå og praktisere religion på. Då blant anna ved å trykkje bibelen på tysk.

Kjelder:

Mediemøter 2, Aschehoug
http://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://www.home.no/mie72/martin_luther_by_cranach.jpg