Musikkens Mediehistorie.

Musikkens historie innan media kan vel seiast at det byrja med celluloidplatene og Fonografen.
Fonografen (lagd av Thomas A edison) var egentlig meint å spele musikk med den lydkvaliteten den hadde. I byrjinga vart det meint å bruke som diktafon. Men det var før celluloidplatene kom. Kvaliteten på musikken aukte gradvis, og med platene hadde folk no ein moglegheit for å ha plata, ta den med seg og spele av når dei ville. Dette var stort for dei fleste.


Grammofonen vart oppfunne av Emilie Berlinder den kunne spele av plater med musikk med litt bedre lydkvalitet. den vart skapt i 1880 og fekk gjennombruddet sitt rundt 1900. På 40 og 50 tallet var det vanlig med keramiske, knusbare plater med 78 omdreininger pr minutt. Omkring 1960 blei desse avløst av vinylplater enten små 45 omdreininger per minutt eller store LP-plater (Long playing) med 33 omdreininger pr minutt
en som kom etter, var grunnlaget i frå oppdaginga av dei elektromagnetiske bølgjene på slutten av 1800-talet.

Gugielmo Marconi var ein franskmann som fann ut at han kunne bruke bølgjene til trådlaus overføring av morsesignal.

No brukar vi raioen til kvardags, og har mange ”musikk kanalar” Grammofon,_Nordisk_familjebok.png
Radioen vart eit media som folk brukte før som det skulle ha vært tv no.
Kasettane og CDane er musikklagringselement kvaliteten er mykje betre enn det var på celluloidplatene. Og cdane er litt bedre enn kasettane i kvalitet. Så god at vi fortsatt bruker cdar som hovudlagringselement for musikken.

Mp3’en er ein stor masselagringseinheit du kan ta med deg kor som helst og spele av musikk når som helst (hvis du har batteri altså)
Her kjem platekompaniene inn plutselig. For at no bruker nesten alle Mp3 ar, betaler ikkje for musikken men laster det heller ned frå Internettet. På dette meiner platekompania dei taper enorme mengder penger på. Nylig har ledarane/skaparane av Piratebay sett i fengsel for å ha laga ei internettside der folk kan ”dele” musikk, spel og filmar. Du har mange andre delingsprogram i verda òg. Men dei greier ikkje få kontroll på alt som skjer.

Med spel og dvdar har dei greidd å sperre ganske godt. Men det er ein heilt annan sak med musikkplater. dei som ikkje pleier å laste ned frå limewire, piratebay eller andre delingsprogram/delingssider bruker Itunes som har no løyst opp DRM (digital rights management) sperra.

Du kan sjå i mange kinosalar/før mange filmar ”reklamer” eller ein informasjon om at ”piratkopiering” som dei kallar dei som lastar ned musikk, spel og filmar. Er ulovleg:

DRM: http://no.wikipedia.org/wiki/DRM
MP3: http://no.wikipedia.org/wiki/Mp3
Radio: http://no.wikipedia.org/wiki/Radio