NRK (Norsk rikskringkasting) vart etablert i 1933 og var inspirert av britiske BBC. NRK var eigd og kontrollert og den viktigaste oppgåva var å drive folkeopplysing. I den første tida gjekk sendetida for det meste med på føredrag og informasjonsprogram, men i dag driv NRK, som BBC, både tv, radio og internett.

Wikipedia om NRK

NRK.jpg