Nettverkkonvergens beskriver overgangen fra spesialiserte nettverk, som f.eks telefonlinjene, radiokringkasting og tv-kringkasting, til nettverk som kan tilby flere tjenester. Telenettene og kringkastingnettene blir gradvis mer like når det gjelder bruksområdet. Som med internett kan samme nettverk brukes til ulike tjenester. jepp.jpg