”Petit journals” var på ein måte Frankrike sitt svar på den amerikanske ”pennypressa”. ”Petit journals” kom i 1838 og var i likskap med ”pennypressa” folkeleg.

Petit_journalsjpg.jpg