Piratkopiering er kopi av åndsverk utan tillating av rettigheitshavarer eller eigarar. Piratkopiering er mest kjent når det gjeld media som bøker, dataprogram, spel, filmar, the_pirate_bay_logo.jpglydopptak og musikk. Skaparen eller eigaren av åndsverka vår ingen form for forteneste på verke sitt når dei vert seld. Det er spesielt ulovlig når ein det vert distribuert store mengder samtidig av piratkopierte verk. Etter at PSP nettverk vart annonsert til dømes http://thepiratebay.org/ er verk som er under opphavsbeskyttelse vorte gratis distribuert over nettet, men det er ulovlig.

Kjelder: www.wikipedia.no , lærebok : Mediamøte 2