Renessansen (gjenfødelse)

Er ein tidsperiode, åndelig strømming og ein retning innan kunst og arkitektur i vest Europa.
På 1400 talle sprede renessansen seg ut av Italia. Den nåde frankrike, England og polen-litauen. Til sist kom renessansen til dei nordiske landa og til dei iberiske halv øyene.
Innan arkitektur i renessanse ble det bygd bygningar som hadde enkel form og var preget av ro og verdigheit.