Er ein film frå 1955 som vart James Dean store gjennombrot. Filmen er kjent for å være ein av dei fyrste som framstiller at ikkje alt er fryd og gammen i den amerikanske kjernefamilien. Den har og fokus på at det ikkje er ungdommen som er skyld i sine dårlege val, men samfunnet som har gjort dei retningslause og søkande. Grunnen til filmen sin plass i filmhistoria er at i motsetning til andre filmar frå 1950-tallet handla om kriminalitet så var det som regel dei fattige det handla om. I Rotløs Ungdom handlar det om dei unge i da tidas sin rike middelklasse. Filmen vart originalt laga i svart kvitt, men vart seinare overført til studioet Cinnemascope som ville ha alt i fargar. Her kjem den raude jakka til James Dean inn som eit symbol for beatnik-bølgen fram.Tittel: Rebel Without a Cause.
Regi: Nicholas Ray,
USA, 1955.
Manus: Stewart Stern og Nicholas Ray.
Foto: Ernest Haller.
Musikk: Leonard Rosenman.
Medv: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Dennis Hopper m.fl.


Kjelder: www.wikipedia.no , lærebok : Mediamøte 2