Ein såpeopera er ein TV-serie som blir sendt i episodar, på TV eller radio (og i USA sende dei no såpeopera på mobiltelefonar). Det som gjer såpeopera forskjellig frå andre TV-Drama, er at «alt kan skje». Plottane går over fleire episodar, og kan føra til at nye ting skjer.
Home_and_Away_680_555175i.jpg
"Home and Away" er eit døme på ein såpeopera som går på tv2.


Eit videoklipp frå såpeoperaen "Dynastiet"


Kjelder:

http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5peopera
http://www.youtube.com/watch?v=AL0dq1rrR74&feature=related