Med satellittene som nå var tatt i bruk ga det også grunnlaget for fjernsynssendinger og åpner dørene for å distribuere sendinger. Noe som ga støtte til CNN ( Cable News Network) som i 1980 etablerte seg som verdens første 24-timers nyhetskanal og i 1984 kom MTV ut (Music Television) ut med sendinger hele døgnet.
satellite%20tv.jpg