The Jazz Singer fra 1927 var verdens første helaftens lydfilm! På den tiden måtte lydopptaket gjøres samtidig som filmopptaket, da ble det automatisk vanskeligere å få til kamerabevegelser, de utviklet etterhvert teknikker som gjorde det mulig å bruke lyd kreativt. En konsekvens av lydfilmen med sine dialoger gjorde at filmmarkedene ble mer nasjonale nasjonale.Kilder: Boken s. 146