Vertikal integrasjon

Det er ein aktør som enten har ansvar eller eige flere deler av eit prosjekt eller produkt.
foreksempel slik som med Microsoft dei lager datamaskiner samt programvarene til maskinen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_integration

Kjelder: boka side 145 og http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_integration