Ytringsfriheten og Demokratiet
På Wikipedia blir ytringsfriheten beskrevet slik:


”Ytringsfrihet er en avledning av tankefrihet, og er en rettighet som innebærer friheten til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene eller andre personer.”

Og det er med dette i bakhodet verdenssamfunnet nå har prøvd å bli bygd opp. Vi rike i vesten og i nord tar nå ytringsfriheten som et selvfølge, men det har ikke alltid vært slik. Man trenger ikke å reise mange år tilbake i fortiden for å finne fram til en tid og verden der du risikerte å bli fengslet eller verre hvis dine meninger stred imot de ”godkjente, offisielle” meningene som regjerte.

Ytringsfriheten som et våpen.
Et av våre viktigste kapittel i historien rundt ytringsfriheten og hvordan den er blitt endret gjennom tidene er under opplysningstiden når bokktrykkerkunsten ble oppfunnet der alt som ble sett på som sunn fornuft og vett skulle opplyses. Gjennom avisene og bøker kunne nå det alminnelige folk sette spørsmålstegn ved sine ledere og krav om både ytringsfrihet, likestilling og vitenskap.
Et senere kjent kapittel i verdenshistorien er den franske revolusjonensom var en periode mellom 1789-1799 med kraftige politiske, sosiale og økonomiske omveltinger. Det var også under den franske revolusjonen at avisene og pressen for første gang gjennom historien kunne nyte full ytrings og pressefrihet.
Men det av det tidligste og mest berømte handlingene der ytringsfriheten ble tatt i bruk var i 31. oktober i 1517 når Martin Luther hengte opp tesene på kirkedøren og angrep avlatshandelen som pågikk i den katolske kirken og grunnla den protestantiske tro.


Men ytringsfriheten kan også bli brukt til andre ting gjennom sine meninger, standspunkt og en allmenn tørst etter mer og mer informasjon har ytringsfriheten vært med på å forme mediene gjennom historiene fra de første tørre, kjedelige TV-sendingensom først ble tatt i bruk den 20. August 1960 har folket gjennom sin rett om ytringsfrihet selv vært med på å
forme mediene til slik den er blitt i dag. Fra tørre gamle meldinger om det gode liv og nasjonalromantisme til dagens realityforgudelseog actionpregende nyhetssendinger.

Reality.jpg TV.jpgnasjonal.jpg

Dagen realityprogrammer som Robinson Cruise blir nå sendt ut til alle verdens TV'er og har opp gjennom tiden tatt over for nasjonalromantikken som en gang blomstret her. TV'en har etstattet bilder. Tropiske øyer har erstattet fjordene og eksotiske jenter har erstattet de unge møyene

Mediene har selvfølgelig også på sinn måte hvert med på å tilbakegjøre tjenesten ved at gjennom nettopp disse mediene som radio, avis, TV og internett har ytringsfriheten kunne blomstret. Gjennom et mangfold av aviser kan vi få ulik informasjon om samme sak slik at vi fritt kan danne vår egen mening. Gjennom mediene har demokratiet fått sine røtter ved å bruke det som kanaler til å nå ut til folket med. President-kampanjen som herjet nå i fjor vinter og høst var den kampanjen der TV og Internett var et viktig instrument for å nå ut med sine politiske meninger og synspunkt. Det er takket være mediets makt at nå alle og enhver kan nå nå ut til hele verden med sitt budskap, godt eller vondt.


Hvordan ser det ut i dag og de neste årene?
Hvordan ytringsfriheten og demokratiet selv ser ut i det 21. århundre kommer helt an på hvor på kloden vi befinner oss. Med en sterk sensur som de har i Kina vil de ikke på nær få opp så mange søkeresultater som vi ville fått her i Norge. Men vi kan med ett lettet hjerte si at demokratiet er på vei opp. Nesten alle land har en offisiell styresmakt som er demokratisk. Nå er ikke selvfølgelige alle land i verden demokratiske men i betraktning til tilstandene før har den forbedret seg kraftig.
Og når det gjelder ytringsfriheten tror jeg vi har sprengt den. Selv tabu emnene som sex begynner stadig mer og mer å fylle avissidene. Ytringsfriheten kjenner ingen grense ettersom mennesket selv nå ikke kjenner sine egne grenser.

Gjennom de stadige nye kanalene via Radio, avis, tv og internett får vi nå i verden raskt til oss informasjon som skjer på den andre siden av verdenen. Verdensfenomenet Susan Boyle er et godt eksempel på hvordan noe kan bli spredt ut til mange så fort takket være våre kanaler.

Men fremtiden for ytringsfriheten og demokratiet er et spørsmål vi bare kan stille uten å få svar – hvertfall ikke nå fordi det er noe opp til de neste generasjonenes plikt til å videreføre. Jeg tror vi får se en verden preget med full ytringsfrihet, en verden har homofilidebatter, sexdebatter, fyll og vold vil preke mediene ettersom det er dette mennesket vil ha – det er dette som selger. Man kan tenke seg ytringsfriheten og demokratiet som et levende organ. Men det er et organ som er avhengig av mennesker. Det blir de neste generasjonene som bestemmer framtiden til mediene, vi som lever nå må bare sørge for å sende dem av gårde i riktig retning først. freespeech.jpgKilder:

http://no.wikipedia.org/wiki/Ytringsfrihet
http://no.wikipedia.org/wiki/Demokrati
http://2mka.wikispaces.com/Avis+og+dens+historie
http://2mka.wikispaces.com/Opplysningstiden+1700-1800
http://2mka.wikispaces.com/Allmektige+medier